Organisatie - Muziekkapel

Enkele muzikale brandweermannen vormen onder impuls van brandweercommandant Hubert Rosseels in 1930, enkele maanden na het herstichten van het vrijwillig brandweerkorps, een muziekkapel. Volgens de mondelinge overlevering zou éne Benedictus De Leenheer als eerste het dirigeerstokje hebben gehanteerd. Lang heeft hij van zijn roem niet kunnen genieten, want in 1931 geeft René Certyn het ritme van de te spelen stukken aan. De muziekkapel bestaat aanvankelijk uit 16 muzikanten.
De muziekkapel luistert sinds haar ontstaan diverse evenementen op. Zo neemt zij in 1954 deel aan de begrafenisplechtigheid van rijkswachter en politiek gevangene Karel De Prijcker. Een jaar later viert de Zeelse brandweer haar 25 jarig bestaan. De muziekkapel sluit de stoet en geeft concerten op 30 en 31 juli. Ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van het gemeentehuis in 1957 geeft de muziekkapel een geslaagd openbaar concert. In 1960 verzorgt zij het muzikale programma tijdens de rust van de voetbalwedstrijd te Zele tussen RC Antwerp en Eendracht Aalst. Het is duidelijk het optreden van de muziekkapel op verschillende manifestaties werd en wordt gesmaakt.
Met St-Barbara 1980 neemt Luc Van Damme de leiding van de muziekkapel over. De 80-jarige René Certyn gaat na 50 jaar definitief op rust. Onder leiding van Luc Van Damme wordt het aantal muzikanten geleidelijk uitgebreid tot 33 eenheden. Vandaag zijn 19 muzikanten effectief brandweerman of erewachter.

Het zou ons te ver leiden om alle concerten en muzikale optochten onder leiding van Luc Van Damme op te sommen. Volgende grootse gebeurtenissen verdienen zeker een plaatsje op deze pagina:
  • 1988: het opluisteren van de eucharistieviering in het Duitse Hurt.
  • 1990: het diamanten jubileum van de muziekkapel.
  • 1994: deelname aan de viering van het 100-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer te Kelmis.
  • 1996: de muziekkapel mag zich “Koninklijk” noemen. De officiële overhandiging van de titel heeft plaats op 21 juli in het provinciehuis te Gent. Datzelfde jaar ontvangt het muziekkorps haar eigen vaandel.
  • 1998: op initiatief van 2 “Schalkse Spuiters” wordt een muziek-CD opgenomen. De CD-concerten gaan door op zondag 7 en 14 juni. De brandwacht met berenmuts, witte schort en bijl zal vanaf nu de muziekkapel begeleiden. De muziekkapel heeft haar eigen logo.
  • 1999: in kader van de viering “1200-jaar Zele” speelt de muziekkapel een dubbelconcert met de Koninklijke muziekkapel van de Belgische Marine te Zele op 4 juli.
  • 2003: de muziekkapel luistert de academische zitting ter gelegenheid van de voorstelling van het boek “De kroniek van de Zeelse Brandweer” op.
  • 2005: de viering van het 75-jarig gaat van start met een aperitiefconcert op 11 september.
  • 2010: 80-jarig bestaan.

Contactpersoon voor de Koninklijke muziekkapel is Peter Moens, te bereiken via muziekkapel@brandweerzele.be