Organisatie - Brandweergraden

Het brandweerkorps van Zele is samengesteld uit een officierenkader, een middenkader (onderofficieren) en een basiskader (korporaals en manschappen).
 
Uniform:
De militair geïnspireerde graden zijn herkenbaar aan de schouderpassanten op het uniform (uitgangs- en diensttenue).
 
 
Officier-dienstchef
Kapitein-dienstchef
Officieren
Onderluitenant Luitenant Kapitein

Middenkader
Sergeant 1ste Sergeant Sergeant-Majoor Adjudant

Basiskader
Brandweerman Korporaal

Op de uitgangsuniformen van de brandweer staat op de linkermouw een omgekeerde driehoek die aangeeft of de persoon vrijwilliger of beroeps is, en of de persoon dienstchef is.

Vrijwilligerspersoneel Beroepspersoneel Beroepsdienstchef
 
Interventiekledij:
  • Broeken en vesten:
   De brandweermannen dragen volledig blauwe interventiekledij, de onderofficieren blauwe interventiekledij met oranje schouderstukken op de vest, de officieren zijn volledig in oranje interventiekledij, en de officier-dienstchef een oranje vest en blauwe broek.

 • De helmen:
  Graad Graad op de helm
  Brandweerman
  Korporaal
  Sergeant
  1ste Sergeant
  Sergeant-Majoor
  Adjudant
  Onderluitenant
  Luitenant
  Kapitein-dienstchef

  De herkenning van de brandweerlieden-ambulanciers, verpleegkundigen en artsen bestaat uit het aanbrengen van het symbool “Star of Life” aan elke kant van de helm.

  Ambulanciers Verpleegkundigen Artsen
 
Afbeelding helmen en passant van Kapitein-Dienstchef zijn afkomstig van www.brandweer-pompiers.be