Organisatie - Oefenbeleid

Cdt. Jos Dauwe is van mening dat naast de gebruikelijke PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen), zoals kledij en adembeschermingsmiddelen, een doorgedreven oefenbeleid de basis vormt voor de veiligheid van zijn personeel, en tevens een garantie is voor een professionele interventie.
Elke vrijdagavond is er een korte oefening voor het peloton dat de komende week van dienst is. Dit kan, meestal o.l.v. een (onder)officier van het peloton van dienst, zowel een praktische als een theoretische oefening zijn.
Tevens is er maandelijks 1 algemene oefening.
Naast de normale oefeningen zijn er nog een aantal specialisatieoefeningen, o.a. voor het I.G.S.-team, (Incidenten met Gevaarlijke Stoffen), boomzaagploeg, opleiding chauffeurs, enz...
Ook het oefenen in het bevrijden van slachtoffers bij verkeersongevallen komt uiteraard per jaar meermaals aan bod. Dit vormt immers een zeer belangrijk en levensreddend onderdeel van het takenpakket van uw Brandweer. De officieren en onderofficieren volgen hiervoor dan ook regelmatig bijkomende opleidingen.
 
Ontzetting
Op regelmatige tijdstippen (telkens als de FOD Bi.Za. de brandweerkorpsen de kans geeft) worden de personeelsleden naar de opleiding "Hittegewenning" en "Flashover- en Backdrafttraining" gestuurd (provinciale brandweerscholen).
Buiten de regulaire opleidingen volgt het kader regelmatig bijkomende opleiding/recyclage (al dan niet in het provinciale opleidingscentrum - PBO) als studiedagen, congressen en opleidingen als "rampenmanagement", "crisissituatiebeheer", enz...