Organisatie - Kazernering

De Brandweerkazerne bevindt zich, zeer goed gelegen, midden in het centrum van Zele. Adres: Poststraat 2, 9240-Zele. Het oorspronkelijk (basis)gebouw dateert van 1967. Daarvoor was het brandweerarsenaal op de Lokerenbaan (aan het vroegere slachthuis – nu gemeentelijke bibliotheek en dienstencentrum).

1968
Toestand 1968

Met de realisatie van de nieuwbouw achteraan, (gestart op 02 mei 2000), werd de garageruimte verdubbeld. Zeven nieuwe sectionaalpoorten zorgen nu voor voldoende in- en uitritmogelijkheid voor de voertuigen. In de garage zelf werd een afzuiginstallatie voor de uitlaatgassen van de voertuigen voorzien.


Verbouwingen 2000 - 2001 (achterzijde kazerne)

Aan de straatzijde bevindt zich de in-het-oog-springende radiokamer. Deze is gebouwd in een vooruitstekende glazen erker, zodat de centralist een goed zicht blijft houden op de uitrijdende voertuigen.
Onmiddelijk achter de radiokamer bevindt zich een nieuw polyvalent zaaltje (leslokaal/vergaderzaal/bureel officeren en onderofficieren) dat in crisissituaties ook dienst kan doen als "callcenter" en "CP-OPS".

VoorNa
Voor 2001                                                                                          Na 2001

Verder werd de kleedkamer verbouwd, het sanitair vernieuwd en de werkplaats voor de adembeschermingsmiddelen heringericht.
Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren van de officier-dienstchef en de administratief ambulancier, een ruim leslokaal met ontspanningsgelegenheid en sanitair.
Nu er vier vrouwelijke brandweermannen zijn, hebben zij ook een aparte kleedkamer met sanitair gekregen.
Met de mutatie van de ambulancedienst van het OCMW naar de brandweer in 2003 werd de kazerne opnieuw te klein. De inslapende ambulanciers werden ondergebracht in een wooncontainer naast de kazerne.
 In het najaar van 2014 werd de vraag gekregen of een voertuig van het snelle interventieteam van het Rode Kruis kon gestald worden aan de kazerne.  Hier werd positief op geantwoord.
 In 2015 werd de zonewerking een feit met als gevolg dat de ambulancedienst weer werd losgetrokken van de Zeelse Brandweer.