Organisatie - Inleiding

Sedert de beslissing van de Gouverneur van 23 mei 2000 werd het "C"-statuut van de Zeelse Brandweer, (autonoom brandweerkorps), terug gewijzigd in een hoger "Z"-statuut, (gewestelijk brandweerkorps). Als "Z"-korps versterkt Zele het "C"-korps van Berlare.
Eén van de redenen om de promotie van het Zeelse Brandweerkorps door te voeren betrof de aanwezigheid van de zeer drukke autossnelweg E17, de rijksweg N47 en de aanwezigheid van diverse industrieparken.
I.G.S.-logoWegens dit uitgestrekt en nog steeds uitbreidend industriepark, met de daarmee samenlopende risico's, en tevens het flink aantal kilometers op de autosnelweg E17, heeft de brandweerdienst van Zele, samen met de brandweerkorpsen van Lokeren en Dendermonde, zich gespecialiseerd op het vlak van I.G.S (Icidenten Gevaarlijke Stoffen), milieuvervuiling, alsook van zware fabrieksbranden, al dan niet met inzet van grote hoeveelheden speciaal schuimproduct.
De risico's "E17" en "industrie" verplichtte het korps o.a. om 3 voertuigen in te richten met ontzettingsmaterieel (verkeersongevallen) en de aankoop van een "Industriële autopomp" en een "I.G.S.-wagen".
Uiteraard wordt ook de opleiding van de manschappen hierop afgestemd.

Sinds een 10-tal jaar werkt de brandweerdienst van Zele ook in zoneverband, gebaseerd op het wederzijds "gratis" verlenen van versterking door de omliggende korpsen bij grote calamiteiten.
De brandweerdienst Zele maakt momenteel deel uit van de hulpverleningszone "Oost", samen met de brandweerdiensten van Berlare, Dendermonde, Lokeren, Buggenhout, Hamme en Lebbeke (7 korpsen dus).

Burgemeester Filip Anthuenis van Lokeren is actueel voorzitter van het zonaal "beheerscomité" (beleidsorgaan), en Kapitein Jos Dauwe van Zele is voorzitter van de "technische commissie" (operationeel orgaan), van de hulpverleningszone "Oost".

Hulpverleningszone Oost

Het Zeelse brandweerkorps stelt actueel alles in het werk om zijn burgers op de meest snelle en adequate manier te beschermen!
Burgemeester Patrick Poppe en de kapitein-dienstchef Jos Dauwe hebben, op basis van de resultaten van een uitgebreide interne studie een verklaring getekend waarbij ze een engagement aan gaan de uitruk van het Zeelse Brandweerkorps te garanderen binnen de 5 minuten na oproep!

Op 01/07/05 werd de ambulancedienst volledig overgenomen van het OCMW.
Dit betekent dat een permanentie van 2 ambulanciers in de brandweerkazerne, 24 op 24, 7 dagen op 7, instaat voor een zeer snelle uitruk
(binnen de 2 minuten), in het kader van de D.G.H. (Dringende Geneeskundige Hulpverlening - 100-dienst)

Op sociaal vlak bezit de brandweerdienst van Zele over een volwaardige muziekkapel,...

Muziekkapel
Een sportploeg...

Sportploeg
Een visclub,...

Sportploeg
En een actieve vrouwenbeweging, (partners van de manschappen), welke zich de onvrijwillige brandweervrouwen (OBV's) laat noemen.

Onvrijwillige BrandweerVrouwen