Informatie - Preventie

Naast de dringende interventies voor brand en de andere verschillende opdrachten heeft de brandweer ook nog een preventieve taak.
De brandweer kan ook om advies worden gevraagd bij:
  • Bouwaanvragen, (nieuwbouw en/of verbouwingswerken, enz.)
  • Milieuvergunningsaanvragen
  • Organisaties als festiviteiten, concerten, afvuren vuurwerk, en andere evenementen welke een verhoogd brandrisico met zich meebrengen
  • ...

N.B.:

Daarenboven kan de brandweer ook worden betrokken bij evacuatieoefeningen, het opstellen van evacuatie- en interventieplans, en het theoretisch en praktisch onderricht van de private brandweerploegen van bedrijven en instellingen.
Er kan ook beroep worden gedaan op de brandweer voor het occasioneel ter beschikking stellen van brandpreventiemateriaal (zoals snelblussers, pictogrammen, veiligheidsverlichting, enz.), en het organiseren van een brandwacht, ten dure van bepaalde organisaties met verhoogd risico.
N.B.: Al deze brandpreventieopdrachten dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.