Via deze weg kunnen leden van de VZW het bestuur bereiken om een vraag te stellen of een opmerking te geven. Deze worden dan besproken op de vergadering van de raad van bestuur, waarna er terug contact zal opgenomen worden met een antwoord.